Medewerkers

Dr. Venessa Eeckhaut

Venessa Eeckhaut behaalde in 1999 het diploma van medische laboratoriumtechnologe aan de Hogeschool Gent, in 2004 de graad van Bachelor of Applied Science in Biology and Medical Laboratory Research aan de Avans Hogeschool Brabant, Nederland en in 2005 de graad van Master of Science in Molecular Biology and Biotechnology aan de Universiteit Brussel. In 2006 startte ze haar doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten van de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent dat ze in 2013 verdedigde. Tijdens de doctoraatsstudie werden boterzuurproducerende bacteriën geïsoleerd uit caecale inhoud van kippen. Na identificatie en karakterisatie werd het probiotisch potentieel van Butyricicoccus pullicaecorum aangetoond.

Momenteel werkt zij als post doctoraal onderzoeker op een project waar gezocht wordt naar boterzuurproduceerders die spores vormen en ingezet kunnen worden als probioticum.

MVetMed Nele Caekebeke

Nele Caekebeke studeerde in 2016 af aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, optie onderzoek met onderscheiding. Tijdens haar studie liep ze onder meer stage bij dierenartsen kleine huisdieren, rund en bij diverse vzw’s. Haar eerste Masterthesis in samenwerking met de vakgroep bacteriologie en farmacologie, toxicologie wijdde ze aan polytetrafluorethyleenintoxicatie bij gezelschapsvogels. Deze samenwerking werd verdergezet tijdens haar tweede Masterthesis getiteld vergelijkende studie van de glomerulaire filtratiesnelheid bij vogels. Na haar studies startte ze als doctoraatsstudent op de vakgroep voortplanting, verloskunde en bedrijfsdiergeneeskunde, eenheid veterinaire epidemiologie van de Faculteit Diergeneeskunde. Hier is ze medeverantwoordelijk voor de bedrijfsbezoeken binnen een IWT-landbouwtraject rond darmgezondheidsproblemen bij vleeskippen. Tevens is ze onderzoekster binnen werkpakket 5 van het Interreg project i-4-1-Health.

MSc. Fien De Meyer

Fien De Meyer behaalde in 2014 het diploma van bio-ingenieur in de medische cel- en genbiotechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor haar masterproef deed ze onderzoek naar expressie van nanobodies gericht tegen Campylobacter jejuni in Nicotiana benthamiana. Na een jaar als Regulatory Affairs bij SGS te Mechelen, trad ze in februari 2016 in dienst van de Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten aan de Faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Gent. Hier werkt ze mee aan het IWT-project getiteld 'pathogenese, diagnose en preventie van darmgezondheidsproblemen bij vleeskippen' met als doel een diagnostische merker te identificeren die kan gebruikt worden om het antibioticumgebruik te reduceren in de praktijk.

Promotoren

Prof. Dr. Jeroen Dewulf

Jeroen Dewulf studeerde in 1998 af als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Hij startte meteen als onderzoeker aan dezelfde faculteit en in 2002 behaalde hij zijn doctoraat in de Diergeneeskundige Wetenschappen getiteld, epidemiologie en controle van klassieke varkenspest. In datzelfde jaar behaalde hij eveneens een ‘Master of Science in de veterinaire epidemiologie en economie’ aan de Universiteit Utrecht (Cum Laude). In 2005 werd hij diplomat in de European College of Veterinary Public Health

Op dit moment is hij hoogleraar in de Veterinaire Epidemiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en verantwoordelijk voor de eenheid voor Veterinaire Epidemiologie. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn enerzijds gerelateerd aan de preventie van endemische en epidemische dierziekten met een focus op bioveiligheidsmaatregelen in deze preventie en anderzijds aan dier gerelateerde aspecten die een invloed kunnen hebben op de volksgezondheid zoals antibioticum gebruik en resistentie en zoönotische aandoeningen bij dieren.

Prof. Dr. Filip Van Immerseel

Filip Van Immerseel is bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie van opleiding (KUL,1999) en behaalde in 2004 een Master in Proefdierkunde en een doctoraat in de diergeneeskundige wetenschappen, met als onderwerp preventieve maatregelen tegen Salmonella infecties bij pluimvee. Hij is hoofddocent aan de Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten en verantwoordelijk voor een onderzoeksgroep die bacterie-gastheer interacties bestudeert in de darm, voornamelijk bij pluimvee. Hierbij wordt de focus gelegd op de pathogenese van bacteriële infecties (oa Salmonella enClostridium perfringens) en het sturen van de darmmicrobiota zodat een darmgezondheids-bevorderend ecosysteem ontstaat. De groep is betrokken bij tal van onderzoeksprojecten rond vaccinatie, pro- en prebiotica en de ontwikkeling van andere preventieve strategieën voor darmaandoeningen